БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ„СТРЕЛБА С ЛЪК”
НАРЕДБА

За провеждане на състезанията по стрелба с лък през спортно-състезателната 2017/2018 г.

І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
С настоящата Наредба се цели ясната формулировка и реда за провеждане на Държавните
първенства и турнири по стрелба с лък в България.
Провеждането на състезанията от календара на БФСЛ, има за основна цел да излъчи
шампиони в отделните стилове олимпийски стил и компаунд, отборно класиране на
спортните клубове, повишаване на спортно-техническото майсторство на българските
състезатели по стрелба с лък, а едновременно с това е и съществен етап от подготовката на
националните отбори за успешно представяне на Световни, Европейски, други официални
международни състезания.
С годишния спортен календар на БФСЛ приоритетно се цели повишаване нивото на
спортистите, популяризиране на състезанията по стрелба с лък, като фактор за физическото
развитие и морално-волевото възпитание на подрастващите.

ІІ. ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ
1.Мъже и жени родени до 31.12.1997 г.
(1997 г. – 21 г.)
2. Младежи и девойки родени от 01.01.1998 г. до 31.12.2000 г.
(1998 г. – 20 г., 1999 г. – 19 г., 2000 г. – 18 г.)
3. Кадети и кадетки родени от 01.01.2001 г. до 31.12.2003 г.
(2001 г. – 17 г., 2002 г. – 16 г., 2003 г. – 15 г.)
4. Момчета и момичета до 14 г. (вкл.). Родени след 01.01.2004 г. до 31.12.2006 г.
(2004 г. – 14 г., 2005 г. – 13 г., 2006 г. – 12 г.)
5. Момчета и момичета до 11 г. (вкл.) родени през 2007 г. и след това.
(2007 – 11 г.)
ІІІ. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
НА ЗАКРИТО
Всички състезания от спортния календар на БФСЛ се провеждат в категориите олимпийски
стил и компаунд според правилника на Международната федерация на следните
дистанции:
18 метра: Мишена – 40 см вертикално разположени тройни, 5 сектора, 4 см – десятка (мъже,
жени, младежи и девойки, кадети и кадетки – в категория олимпийски стил).
18 метра: Мишена – 40 см вертикално разположени тройни, 5 сектора, 2 см – десятка (мъже,
жени, младежи и девойки, кадети и кадетки – в категория компаунд).
15 метра: Мишена – 80 см (6 сектора) (момчета и момичета до 14 г. в категориите
олимпийски стил и компаунд).
12 метра: Мишена – 80 см (цяла) (момчета и момичета до 11 г. в категориите олимпийски
стил и компаунд).
1. Мъже, жени, младежи и девойки, кадети и кадетки, индивидуално и отборно в
категорията олимпийски стил, според правилника на Международната федерация.
· Квалификация: 2 х 18 м – 60 стрели.
· Елиминации:
– Индивидуални елиминации – СЕТ СИСТЕМА (до 5 сета х 3 стрели).
– Отборни елиминации – СЕТ СИСТЕМА ( до 4 сета х 6 стрели).
2. Момчета и момичета до 14 г., в категориите олимпийски стил и компаунд.
· Индивидуално класиране – сбора от точките постигнати след 60 изстрела.
· Отборно класиране – сбора от точките на състезателите в индивидуалното
класиране.
3. Момчета и момичета до 11 г., в категориите олимпийски стил и компаунд.
· Индивидуално класиране – сбора от точките постигнати след 60 изстрела.
· Отборно класиране – сбора от точките на състезателите в индивидуалното
класиране.
4. Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки, индивидуално и отборно в категория
компаунд, според правилника на Международната федерация.
· Квалификация: 2 х 18 м – 60 стрели.
· Елиминации:
– Индивидуални елиминации – сбор от точки (5 серии х 3 стрели).
– Отборни елиминации – сбор от точки (4 серии х 6 стрели).
НА ОТКРИТО
Всички състезания от спортния календар на БФСЛ се провеждат в категориите олимпийски
стил и компаунд според правилника на Международната федерация на следните
дистанции:
70 метра: Мишена – 122 см ( мъже, жени, младежи и девойки-олимпийски стил).
60 метра: Мишена – 122 см (кадети и кадетки-олимпийски стил).
50 метра: Мишена – 80 см (6 сектора) ( мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки
компаунд).
30 метра: Мишена – 80 см (цяла) (момчета и момичета до 14 г., олимпийски стил и
компаунд).
20 метра: Мишена – 122 см (момчета и момичета до 11 г., олимпийски стил и компаунд).
5. Мъже, жени, младежи и девойки, индивидуално, отборно и смесени отбори в
категорията олимпийски стил, според правилника на Международната федерация.
· Квалификация: Олимпийски кръг – (2 х 70 м).
· Елиминации:
70 метра (Мишена 122 см)
– Индивидуални елиминации – СЕТ СИСТЕМА (до 5 сета х 3 стрели).
– Отборни елиминации – СЕТ СИСТЕМА ( до 4 сета х 6 стрели).
– Смесени отбори – СЕТ СИСТЕМА (до 4 сета х 4 стрели).
6. Кадети и кадетки, индивидуално, отборно и смесени отбори в категорията рекърв,
според правилника на Международната федерация.
· Квалификация: Олимпийски кръг – (2 х 60 м).
· Елиминации:
60 метра (Мишена 122 см)
– Индивидуални елиминации – СЕТ СИСТЕМА (до 5 сета х 3 стрели).
– Отборни елиминации – СЕТ СИСТЕМА (до 4 сета х 6 стрели).
– Смесени отбори – СЕТ СИСТЕМА (до 4 сета х 4 стрели).
7. Момчета и момичета до 14 г., олимпийски стил и компаунд. Дистанция 30 метра – 72
изстрела (2 х 36 стр.) Мишени: олимпийски стил и компаунд – 80 см.
· Индивидуално класиране – сбора от точките постигнати след 72 изстрела.
· Отборно класиране – сбора от точките на състезателите в индивидуалното
класиране.
8. Момчета и момичета до 11 г., олимпийски стил и компаунд. Дистанция 20 метра – 72
изстрела (2 х 36 стр.) Мишени: олимпийски стил и компаунд – 122 см.
· Индивидуално класиране – сбора от точките постигнати след 72 изстрела.
· Отборно класиране – сбора от точките на състезателите в индивидуалното
класиране.
9. Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки, индивидуално, отборно и смесени
отбори в категорията компаунд, според правилника на Международната федерация.
· Квалификация: Компаунд кръг – (2 х 50 м.)
· Елиминации:
50 метра. (Мишена 80 см (6 сектора)).
– Индивидуални елиминации – сбор от точки (5 серии х 3 стрели).
– Отборни елиминации – сбор от точки (4 серии х 6 стрели).
– Смесени отбори – сбор от точки (4 серии х 4 стрели).
ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ във всички
категории, които им позволява възрастта, но могат да вземат участие само в едно
държавно първенство на закрито и едно на открито.
2. Състезател има право да участва на едно състезание само в една категория и дивизия.
3. Клуб, който участва с повече от един отбор в една дивизия и категория на едно
състезание, трябва да заяви състава на своите отбори преди началото на елиминацията.
Ако това не бъде направено отборите се сформират според класирането от
квалификацията (1 ви отбор – 1 ви, 2 ри и 3 ти от квалификацията, 2 ри отбор – 4 ти, 5 ти
и 6 ти от квалификацията ). Всеки клуб има право на един отбор и един смесен, както е
на ДЛОП! Всеки клуб имащ повече от един отбор и един смесен отбор ще се класира от
резултата от квалификациите.
4. На Държавните първенства всеки клуб има право на един отбор в една категория и
дивизия.
5. На всички Държавни първенства от ДСК на открито, всеки клуб има право на един
смесен отбор в една възрастова група и дивизия.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ
1. Предварителната заявка или отказа за участие в състезание е задължително за
всички клубове членове на БФСЛ и се изпраща по и-мейл най-късно 10 дни преди
датата на състезанието, която трябва да съдържа броя на треньорите, ръководителите
и състезателите по категории и дивизии, в които ще се състезават. Заявката да се пусне
до клуба домакин, с копие до БФСЛ. Ако заявката не бъде изпратена до клуба домакин
или БФСЛ се счита за неизпратена.
2. Окончателна заявка за участие се изпраща по имейл най-късно 5 дни преди датата на
състезанието /официалната тренировка влиза във времето за провеждане на
състезанието/. Заявката да се пусне до клуба домакин, с копие до БФСЛ. Ако заявката
не бъде изпратена до клуба домакин или БФСЛ се счита за неизпратена.
3. Ако не бъде изпратена нито предварителна, нито окончателна заявка в срок се счита,
че клубът е заявил, че няма да участва в състезанието. Всяка заявка изпратена след
срока за окончателната заявка се счита за промяна в заявката.
4. Ръководителя или треньора на отбора е длъжен в деня на официалната тренировка (по
изключение не по-късно от 1 час преди започване на състезанието) да представи на
главния съдия или на главния секретар следните документи:
а./Актуален списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в
един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и
подпечатан с печата на клуба.
б./ Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228
на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на
здравното заведение.
в./Копие от списъка за картотекиране на състезателите за спортно-състезателната 2017
/ 2018 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
5. Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели спортни екипи и
затворени спортни обувки, съобразени с международния правилник за провеждане на
състезания.
6. Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията няма да бъдат допускани за
участие в съответното състезание.
7. При повече от една, каквато и да е промяна от финалната заявка, гостуващият клуб
трябва да заплати на клуба организатор на състезанието, глоба в размер на 20.00 лв.
/двадесет лева/ на състезател, на промяна. При провеждане на държавни първенства
глобите следва да се заплатят към БФСЛ.
8. Клуб, който е подал отказ от участие в дадено състезание губи правото си на участие.
9. Клуб, който не заплати дължимите глоби не се допуска до участие в състезанията от
календара на БФСЛ.
10. Клубове, които имат финансови задължения към БФСЛ и други членове на
федерацията, не се допускат до картотекиране. Генералния секретар на БФСЛ,
подготвая справка до клуба организатор, кои клубове имат задължения към БФСЛ.
ЗАБЕЛЕЖКА:
· При неспазване на изискванията от настоящия раздел състезателите не се допускат
за участие.
· Организаторът на състезанието не носи отговорност, ако в заявката за участие
спортния клуб не е упоменал резервация за настаняване в хотел.
· При наличието на основателна причина за неспазването на т. 4, главния съдия на
състезанието може да разреши промени.
VІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класиране:
Класирането за всички състезания от спортния календар на БФСЛ в категориите
олимпийски стил и компаунд е следното:
Mъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки – на закрито и открито според системата
на провеждане:
· Индивидуално класиране – по резултати постигнати от елиминациите.
· Отборно класиране – по резултати постигнати от елиминациите.
Момчета и момичета до 14 г., и момчета и момичета до 11 г., на закрито и открито според
системата на провеждане:
· Индивидуално класиране – по резултати, постигнати на съответната дистанция в
зала или на открито.
· Отборно класиране – по общия сбор от резултатите от индивидуалното класиране.
Награди:
· Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали, грамоти и
др.
· Отборното класиране: от първо до трето място – купи, медали, плакети, грамоти и
др.
· Наградите за Държавните първенства се осигуряват от БФСЛ. Наградите за турнирите
от календара на БФСЛ се осигуряват от организаторите. Те определят наградите и
наградния фонд на състезателите.
VІІ. ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
1. На Държавните първенства:
БФСЛ отпуска, за обезпечаване на ДП, за неам на зала, съдийски и награди по 1000
(хиляда) лв. за състезание от един ден и по 1700 (хиляда и седемстотин) лв. за
състезание от два дни. Клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на
своите състезатели.
2. На републиканските турнири:
Организаторите на републиканските турнири осигуряват:
· Необходимата документация по състезанието, помощния и съдийски състав със
заявка до БФСЛ.
· Цялостното оборудване на стрелбището за нормалното провеждане на турнира,
съгласно изискванията на състезателния правилник.
· БФСЛ финансира организаторите на състезания от ДСК със 100 (сто) лв. за
състезание от 1 (един) ден и с 200 (двеста) лв. за състезание от 2 (два)
състезателни дни.
VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
1. На всеки турнир или държавно първенство да бъде назначен минимален брой съдийски
състав за провеждане на легитимно състезание, като той да включва:
А. Главен съдия (републиканска или първа категория).
Б. Директор на стрелбата (републиканска, първа или втора категория).
С. За всеки 10 (десет) щита по 1 (един) съдия на линия на стрелба, (пр. 12 щита = 2
съдии на линия) (републиканска, първа, втора или трета категория).
Д. Технически секретар (компютърна обработка на резултатите) (републиканска, първа,
втора, трета категория и/или преминал курс за компютърна обработка на резултатите).
2. Организаторите на състезания от календара на БФСЛ са задължени да съгласуват
избора на съдийски състав, със съдийската колегия при БФСЛ. Ако организатора не
съгласува съдийския състав със СК на БФСЛ състезанието се счита за нередовно.
2.1 Съгласуването на съдийския състав става не по късно от 4 дни /неделя/ преди
началото на състезанието, което е официалната тренировка в петък.
2.2 Ако 1 час преди началото на квалификации главния съдия установи отсъствие на
необходимия брой съдии – да изиска от организатора осигуряване на такъв от
състезателите на отбора му – ако сред тях има квалифицирани съдии, като това няма
да се зачита за промяна във окончателната заявка на домакина организатор.
3. Организаторите на състезания от календара на БФСЛ са задължени да съгласуват
условията, при които ще се проведе състезанието със съдийската колегия при БФСЛ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Разходите по проверката са за сметка на клуба организатор, като
съгласуването може да се извърши и по електронен път чрез изпращане на снимки,
видео и документи.
4. Съдии не могат да бъдат състезатели участващи на същия турнир или държавно
първенство. Назначен съдия, не може да изпълнява други функции освен съдийски.
5. Организаторите са длъжни в срок от 30 дни преди определената дата да уведомят
БФСЛ за невъзможността за провеждане на състезанието.
ДОПЪЛНЕНИЯ: 1/. Клуб, който е утвърден да проведе състезание от СК на БФСЛ и
направи отказ за провеждането му, търпи, в полза на БФСЛ санкция от 300 лв.
2/. Промяна във времетраенето, за провеждане на състезание, прието в СК на БФСЛ,
може да стане най- късно до един ден след обявения срок за финална заявка за
съответното състезание.
6. При невъзможност да бъде проведено състезанието, главното съдийско ръководство
прави предложение за отлагане или преместване. УС на БФСЛ разглежда случая и взема
решение, като има право да отнеме лиценза за 1 година на клуба провалил
състезанието, ако е по неоснователни причини.
7. Клуб организатор на турнир, има право да определя такса участие.
8. Клубът организатор на турнир е задължен да предаде протокол от проведеното
състезание до СК на БФСЛ в срок от 3 дни след края на състезанието. Протоколът трябва
да съдържа списък на всички участници по категории и клубове, бланки с резултатите от
квалификациите и елиминациите на всеки състезател, класиране след квалификациите,
както и крайно класиране във всички категории, резултати от всички индивидуални и
отборни елиминации, протокол на контролната комисия.
9. Клубът организатор, който не предаде пълен протокол от проведено състезание в срок
от 3 дни след края на състезанието дължи глоба от 50 лв. на БФСЛ.
10. Промени в датата на провеждане на състеазния от СК на БФСЛ може да се правят 30
(тридесет) дни преди провеждането му, след решение на УС (това не се отнася, за
организирането на ДЛОП).
11. Клубът организатор е задължен да осигури медицинско лице, през целия период на
състезанието.
IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всички състезания ще се провеждат по Наредбата на БФСЛ за спортно-състезателната
2017/2018 г.
2. Официалната покана, трябва да бъде съгласувана с БФСЛ и съдийската колегия при
БФСЛ най-малко 20 дни преди датата на състезанието. В нея трябва да се посочи:
· Датата и мястото на провеждане;
· Предварителна програмата за състезанието и окончателна такава, след
окончателните заявки;
· Съдийският състав;
· Името и цените на хотелите, в който ще се настанят участниците;
· Класирането и наградите;
· Финансовите условия за участие;
3. Всички състезания и турнири включени в спортния календар на БФСЛ, се провеждат в
съответствие със състезателния правилник на Международната федерация.
4. Контестация за допуснати нередности по време на състезание според настоящата
наредбата, както и маждународният правилник по стрелба с лък, се съставят в два
екземпляра, от ръководителя или треньора на отбора. Един екземпляр се предава на
главния съдия, а другия – на ръководителя (треньора) на отбора, срещу когото е
подадена жалбата. Таксата за подадена жалба е 50 лева. При уважаване на жалбата
същата сума се възстановява. Ако не се уважи главния съдия внася сумата по сметка на
Банкови данни на БФСЛ:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Клон София
Сметка с IBAN: BG13FINV91501203792590
BIC: FINVBGSF
Българска федерация „ Стрелба с лък „
Разписката за внесената сума се дава на ръководителя (треньора) на отбора подал
жалбата. Крайния срок за подаване на жалбата е 15 минути след обявяване на
неофициалното крайно класиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Определя се контролна комисия на състезанието, която разглежда жалбата
преди официалното обявяване на резултатите и награждаването на състезателите.
5. По обективни причини главното съдийско ръководство може да направи промяна в
програмата на състезанието.
6. Ръководителя (треньора) на отбора е длъжен да осигури присъствието на
състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са
завоювали медали и не се явят в определеното време за награждаване губят право на
награда и награден фонд.
7. Промяна на екипировката на състезателите по време на състезанието или
награждаването, може да се направи само с разрешение на главното съдийско
ръководство.
8. Спортно – техническите резултати се зачитат за рекорди, ако в състава на съдийското
ръководство е имало най-малко един съдия от Републиканска или Първа категория и е
имало най-малко един противник в съответната категория и възрастова група.
9. Срока за картотекиране на отборите и плащане на членския внос е до 30.11.2017
година. Таксата за картотекиране на колективен член е 200 лева, а за всеки състезател
в отделен стил е по 10 лева на състезател. Състезатели могат да се картотекират през
цялата спортно-състезателна година.
Сумите трябва да бъдат внесени в банковата сметка на БФСЛ:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Клон София
Сметка с IBAN: BG13FINV91501203792590
BIC: FINVBGSF
Българска федерация „Стрелба с лък „
При необходимост да се представи в БФСЛ копие от документа за превеждането на сумата.
10. Състезателите могат да сменят клубната си принадлежност по всяко време на годината,
но не повече от един път.
ЗАБЕЛЕЖКА:
БФСЛ си запазва правото да прави промени в Наредбата през цялата година.
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ „СТРЕЛБА С ЛЪК“
11 Ноември 2017 година