Нормативи на Българска федерация “Стрелба с лък” за участие в международни състезания през 2015г.

Дистанция Кадетки Кадети Девойки Младежи Жени Мъже Категория
-17 -17 -20 -20 20+ 20+  
2х18м. 550 560 560 575 Олимп. Стил
 2х18м. 575 585 Компаунд
2х70м. 635 655 Олимп. Стил
2х70м.
615  630 Олимп. Стил
2х60м.
620  635 Олимп.Стил
2х50м. 660 680 Компаунд


ЗАБЕЛЕЖКА:
Нормативите са приети на заседание на УС на БФСЛ с Протокол №11/09.12.2014г., т.10