Съдийска колегия при БФ “Стрелба с лък”

 


 Трите имена
Телефон
Електронна поща
 1.  Председател
Атанас Темелков
 0887963009 atanas.temelkov@atatem.com
 2. Ганчо Петров  0888691303 grds_petrovi@abv.bg
 3. Калина Ханева  0888780439 kalinahaneva@gmail.com