Съдийска колегия при БФ “Стрелба с лък”

 


 Трите имена
Телефон
Електронна поща
 1.  Председател
Атанас Темелков
 0887963009  bfslsk@abv.bg
 2. Ганчо Петров  0888691303
 3. Калина Ханева  0888780439