Според заповед на министъра на младежта и спорта, БФСЛ отлага планираните за месец март 2020 г. събития на територията на страната. Държавните първенства в зала, по всяка вероятност ще се проведат в края на състезателната година – през месец ноември 2020 г.

Общото събрание на БФСЛ също се отлага.

Новите дати на събитията, ще бъдат обявени при първа възможност.