БФ „Стрелба с лък“ ще изпрати още един състезател на вторите Европейски игри, които ще се проведат в Миснк/Беларус през юни.

Добромира Данаилова спечели квотата на ЕГП в Букурещ/Румъния.