В края 2024 година България беше удобрена за включване по програмата за олимпийска солидарност в младежки тренировъчен лагер, който се провежда в Белек, Турция в периода 6-11 Февруари 2024. Разходите за един мъж рекърв, една жена рекърв и един треньор се покриват по програмата, а освен това получихме право на още двама участници.

В лагера имат право да се включат състезатели до 23 годишна възраст, които имат резултати от поне 550 точки за жени рекърв и 580 точки за жени рекърв

Националните треньори Венцислав Великов и Иван Тотев Иванов се спряха на състезателите Иван Банчев, Патрик Великов и Теодора Иванова.

Лагера е част от подготовката на българските състезатели за предстоящите стартове от Международния спортен календар.

Българска Федерация по Стрелба с Лък, отправя благодарност, към БОК, ММС, WA, MOK за да имаме възможност да изпратим български състезатели и треньори, които да могат да повишат своите практически и теоретични умения!